LinkedIn

klementina-zupančič-maver

Telefon

059 804 788

Mail

info@solter.si

Lepa beseda
lepo mesto najde.

… tudi v svetu izterjav. Preverjeno.

SolTer – vaš zunanji partner, ki na strokoven način poskrbi, da vam kupci plačajo korektno opravljeno delo.